Carregant

Show info

Bellvitge torna a liderar la implantació de cors mecànics a tot l’Estat l’any 2018

15 Març 2019

L’hospital ha col·locat  6 dispositius avançats de llarga durada. A més, ha inserit 56 dispositius de curta durada per a casos d’insuficiència cardíaca o respiratòria aguda d’extrema urgència.

L’Hospital Universitari de Bellvitge ha implantat 6 assistències circulatòries mecàniques de llarga durada (cors mecànics) durant el 2018. Amb aquesta xifra, repeteix per segon any consecutiu com el centre amb més activitat de tot l’Estat en aquest àmbit. L’any passat es van col·locar un total de 35 cors mecànics d´aquest tipus en el conjunt de l’Estat, un 17% dels quals corresponen a l’Hospital de Bellvitge.

Les assistències circulatòries mecàniques de llarga durada són sofisticades bombes de flux continu col·locades a la cavitat toràcica del pacient que porten la sang del ventricle esquerra del cor a l’artèria aorta. L’aparell es connecta mitjançant un cable subcutani amb unes bateries externes i un monitor que el pacient porta sempre a sobre per controlar que tot vagi bé. Aquests dispositius de llarga durada estan indicats com a pont per a pacients que esperen un trasplantament de cor o com a teràpia definitiva per a aquelles persones per a les quals el trasplantament no és una solució vàlida i que sense una assistència mecànica no tindrien cap expectativa. Dels 6 cors mecànics que ha implantat Bellvitge al 2018, 3 eren com a pont per a un trasplantament i 3 com a teràpia definitiva. La supervivència global dels 20 pacients amb assistències de llarg durada de flux continu implantades a l’Hospital Universitari de Bellvitge durant aquests últims 4 anys és del 90%, un resultat excel·lent.

D’altra banda, l’Hospital de Bellvitge també ha col·locat 56 assistències circulatòries mecàniques de curta durada durant l’any 2018. Aquest tipus d’assistències permeten que pacients que arriben en un estat molt greu puguin ser hospitalitzats, connectats temporalment a un aparell que supleix la seva insuficiència cardíaca durant un període de temps que pot arribar a ser d’un mes com a màxim, en funció del tipus  de dispositiu.

La majoria dels dispositius de curta durada utilitzats a Bellvitge pertanyen al grup dels anomenats ECMO (sigles en anglès d’oxigenació per membrana extracorpòria). Es tracta d’un sistema d’assistència mecànica d’alta complexitat capaç de proporcionar suport cardíac i pulmonar a pacients que no poden ser abordats amb cap altre tractament. Del total d’ECMOs aplicades a l’hospital, 35 han estat ECMO VA (veno arterial), que permeten el suport hemodinàmic en insuficiències cardíaques o cardiorespiratòries greus, mentre que 5 han estat ECMO VV (veno venosa), emprades quan el pacient necessita únicament assistència respiratòria. Aquestes xifres fan que l’Hospital de Bellvitge sigui també líder en tot l’Estat en la utilització de dispositius ECMO, fonamentals per atendre casos molt crítics en els que no n’hi ha prou amb el suport vital convencional. Els resultats clínics del programa d’assistències circulatòries de curta durada son també excel·lents durant aquest últim any, amb una supervivència del 55% fins a l’últim seguiment.

L’Àrea del Cor de l’Hospital de Bellvitge ha estat pionera i impulsora des de fa anys de l’ús de dispositius mecànics d’assistència ventricular així com també pel que fa als trasplantaments de cor i el tractament de les insuficiències cardíaques. En aquest sentit, recentment ha rebut l’acreditació SEC-EXCELENTE de la Societat Espanyola de Cardiologia en  implantació d´assistències ventriculars mecàniques.

Compartir: