evelyn shaw

Shaw Perujo, Evelyn

Subdirecció del Procés d'Hospitalització i Gestió de Pacients
  • Doctora en Medicina per la Universitat de Barcelona
  • Especialista en Medicina Interna, (Malalties infeccioses),  Hospital Universitari de Bellvitge
  • Màster en Salut Publica per la Universitat Pompeu Fabra
  • Investigadora del grup d’Epidemiologia de les infeccions bacterianes, patologia infecciosa i trasplantament. Institut d`investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)