Cristina Moragas_cap de comunicació_hub

Cristina Moragas Rovira

Cap de Comunicació i Relacions Institucionals

Llicenciada en Ciències de la Informació. Universitat Autònoma de Barcelona.