Innova amb nosaltres

L’HUB integra en el seu pla estratègic el foment de la innovació entre tots els col·lectius del centre, com un element clau en la generació de coneixement, evolució i millora del sistema, juntament amb la recerca.

 • A principis de l’any 2019 es va considerar necessari dissenyar un model d’innovació adaptat a les necessitats i expectatives dels professionals. Es va adoptar una metodologia participativa per identificar-les i, en base als resultats, es van dissenyar les bases del model d'innovació. Posteriorment, va seguir un procés de validació del model en cadascuna de les estructures de decisió.
 • El model d'innovació territorial està basat en la gestió d'idees innovadores, la promoció de la cultura d'innovació i l'alimentació de l'ecosistema intern i extern, com a àmbits diferenciats d'acció, a més de l'avaluació com a àmbit transversal a tots ells.
 • Vegeu el model.
Com innovem a l'HUB?

1) Projecte EOSS: Implantació d'un nou model d’atenció integral, integrat i transversal per a pacients amb insuficiència cardíaca, que millori la continuïtat assistencial, l’estat de salut dels pacients i optimitzi l’ús de recursos, mitjançant la transformació digital del procés.

 • Liderat per: Dr. Josep Comín i Sra. Coral Fernández
 • Centres promotors: Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital de Viladecans i Atenció Primària Metropolitana Sud. Àmbit: APS MS + HUB + HV
 • Modalitat: Transformació digital

2) Projecte Ritmocore d’implantació d’un nou model d’atenció a les persones amb bradicàrdia que requereixen de la implantació d’un marcapassos.

 • Liderat per: Dr. Ignasi Anguera i Dr. Jordi Mercè
 • Centres Promotors: Hospital Universitari de Bellvitge i Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Àmbit: APS MS + HUB + Hospitals derivadors
 • Modalitat: Horizon 2020

3) Projecte ADELE de millora de l'atenció integral del pacient amb arítmies emprant solucions digitals innovadores (ablacions, DAI)

 • Liderat per: Dr. Ignasi Anguera 
 • Centre Promotor: Hospital Universitari de Bellvitge Àmbit: HUB, Hospitals derivadors i Atenció Primària
 • Modalitat: Compra Pública Innovadora

4) Projecte RADIÒMICA: Millora del procés diagnòstic i de seguiment dels pacients amb determinades patologies mitjançant medicina de precisió que incorpora una infraestructura tecnològica singular (per la correlació de biomarcadors d’imatge (radiòmica) i resultats en salut obtinguts després de les teràpies.

 • Liderat per: Dr. Nahum Calvo
 • Centre Promotor: Hospital Universitari de Bellvitge Àmbit: HUB
 • Modalitat: Transformació digital

5) Projecte STRACK de millora de la qualitat de vida dels pacients pluripatològics crònics que han patit un ictus.

 • Liderat per: Dr. Pere Cardona i Dra. Silvia Coppeti
 • Centres Promotors: Hospital Universitari de Bellvitge i Atenció Primària Metropolitana Sud.
 • Àmbit: Hospital Universitari de Bellvitge i Atenció Primària Metropolitana Sud i Hospital Viladecans.
 • Modalitat: Compra Pública Innovadora

6) Projecte REVERTIR: Millora del procés hospitalari del pacient que ha tingut un ictus isquèmic, a través de la implementació de tecnologies digitals que permetin maximitzar la qualitat i eficiència de l’atenció assistencial.

 • Liderat per: Dr. Pere Cardona
 • Centre Promotor: Hospital Universitari de Bellvitge
 • Àmbit: HUB + Hospitals referidors
 • Modalitat: Transformació digital

7) Projecte ContAS de millora de l’atenció al pacient crític mitjançant una assistència precoç i continuada, fonamentada en la integració del monitoratge i instruments d’ajuda a les decisions clíniques.

 • Liderat per: Dr. Rafael Máñez
 • Centres Promotors: Hospital Universitari de Bellvitge i Hospital Parc Taulí
 • Àmbit: Hospital Viladecans, HUB i altres hospitals referidors
 • Modalitat: Compra Pública Innovadora

8) Projecte ENVISION, per la millora de l’atenció a pacients crítics amb Covid-19, a partir de la validació d’una solució d’integració de senyals (Sandman.ICU), que permeti l’ús d’intel•ligència artificial per desenvolupar ajudes a la presa de decisions clíniques. Es tracta d’un projecte multicèntric amb participació de 14 hospitals europeus.

 • Liderat per: Dra. M José Colomina i Dr. Rafael Máñez.
 • Centre Promotor: Hospital Universitari de Bellvitge Àmbit: Multicèntric UE (Alemanya, Croàcia, Hongria, Itàlia, Lituània, Portugal, Espanya, Romania, Anglaterra, Txèquia, Finlàndia, Holanda, Eslovènia i Bèlgica) Modalitat: Horizon 2020

9) Projecte PRI-ERAS d’implementació d'un programa de recuperació intensificada (PRI-ERAS) en procediments quirúrgics d’oncologia mamària, oncologia ginecològica i cirurgia del sòl pelvià.

 • Liderat per: Dr. Jordi Ponce i Sr. José Jerez
 • Centre Promotor: Hospital Universitari de Bellvitge Àmbit: HUB + APS
 • Modalitat: Compra Pública Innovadora

10) Medicina 5P de Medicina personalitzada, predictiva, preventiva, participativa i poblacional, d’atenció a les malalties de caràcter hereditari, i especialment en el cas de les malalties minoritàries i oncològiques, oferint l’assessorament genètic del pacient i dels seus familiars.

Aquest gran projecte engloba tres projectes de Medicina Genòmica:

 • Unitat de Genètica Clínica (Liderat per la Dra. Núria Lecha i Dra. Lourdes Planas)
 • Unitat de Microbioma i Trasplantament Fecal (Liderat pel Dr. Jordi Guardiola i Dra. M. Ángeles Domínguez)
 • Laboratori Anàlisi Molecular ICO-HUB (Coordinat per la Dra. Conchi Lázaro, amb la Dra. Núria Llecha i Dr. Xavier Matias-Guiu)
 • Modalitat: PECT (Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial)

11) Projecte SALUTEC@T de millora dels resultats de salut i la qualitat assistencial via model assistencial basat en l’educació, la prevenció, l’anticipació i la medicina personalitzada

 • Liderat per: Dra. Barbara Fernández i Sr. Nacho Nieto Centres
 • Promotors: Atenció Primària Metropolitana Sud i Consorci Sanitari Integral Àmbit: APS MS + CSI
 • Modalitat: Compra Pública Innovadora

12) Projecte PLEBGO, per la promoció de l’abordatge integral de l’atenció sanitària i social, potenciant la comunicació entre els diferents nivells assistencials (Atenció Emergència, Atenció Hospitalària, Atenció Sociosanitària, Atenció Primària i domicili/Residència), incloent també la família i cuidadors.

 • Liderat per: Dra. Núria Gutiérrez
 • Centre Promotor: Atenció Primària Metropolitana Sud Àmbit: Salut i Social
Projectes destacats HUB

 • Des del 2019 fins al moment actual s'han gestionat 64 idees, s'han preparat 22 projectes per presentar a convocatòries i estan en fase d'execució 21 projectes tecnològics i de transformació digital.
 • Els projectes desenvolupats són dirigits a un determinat grup de pacients: ictus, insuficiència cardíaca, arrítmies, procediments quirúrgics en ginecologia, pacient crític i diagnòstic en patologies infeccioses, oncològiques i neurodegeneratives, entre altres).

Incorporen dimensions d'innovació en aquestes línies:

 1. Reordenació de processos i modelització de l’acte clínic
 2. Transversalització del procés individual d’atenció entre nivells d’ atenció
 3. L’ús de l’eHealth en l’apoderament del pacient i cuidador (pacient activat) per a una orientació centrada en la persona
 4. Integració en la pràctica clínica de les eines pròpies d’un sistema que usa el big data, la intel·ligència artificial i el machine learning per aprendre d’ell mateix i millorar la qualitat de les cures (learning healthcare system)
 5. Creació de xarxes de comunicació i gestió de pacients compartida entre professionals, en base a les noves tecnologies de la informació i comunicació
 6. Gestió remota dels pacients
 • A més, hi ha projectes en desenvolupament amb un important component tecnològic per innovar en relació a un repte puntual. La majoria d’aquest projectes es desenvolupen amb la col·laboració d’empreses del sector.
Més informació sobre els projectes
Projectes i idees en curs HUB

 • L'Hospital de Bellvitge està desenvolupant nous circuits i eïnes de comunicació clínico-assistencial que garanteixen tant l'autonomia dels pacients com una atenció integrada. S'està treballant amb aquestes noves eines amb pacients d'ictus, insuficiència cardíaca i ELA.
 • També ha introduït circuits nous a través del telèfon mòbil que permeten als familiars saber en tot moment on es troba el pacient que acaba de ser intervingut en un quiròfan de Cirurgia Major Ambulatòria.
Innovació en l'atenció als pacients HUB