Responsabilitat Social Corporativa

L’Hospital Universitari de Bellvitge vol ser una organització responsable socialment, que vetlla per la millora de la qualitat de vida de la comunitat. És per això que un dels seus objectius estratègics és desenvolupar una cultura de transparència i responsabilitat social. 

En aquest context el centre porta a terme diferents accions orientades als usuaris, als professionals i de compromís amb el medi ambient i la societat.

  • Bellvitge Art és l'àrea artístico-cultural de l'Hospital Universitari de Bellvitge. Des de desembre de 1989, aquesta iniciativa pionera dins de la xarxa hospitalària de Catalunya i Espanya impulsa la realització d’esdeveniments artístics de tota mena al centre.
  • La seva principal activitat és l’organització d’exposicions d’arts plàstiques en dos espais: el vestíbul de l'edifici de Consultes Externes, i la planta baixa de l'edifici principal. Estem convençuts que la col•laboració contínua de pintors, dibuixants, fotògrafs, escultors, artesans, músics, ceramistes i altres artistes ajuda a fer més confortable l'estada dels malalts i és un factor de motivació per als professionals.
  • En la mesura en què tot el que mostra una institució parla d’alguna manera als usuaris de quin és el tarannà de l’entitat, Bellvitge Art vol ser una expressió del compromís dels professionals de l’hospital amb la sensibilitat i amb una medicina més humana.
Bellvitge ART

  • L’Hospital Universitari de Bellvitge ha fet un acord amb l’associació Música en vena per humanitzar les estades hospitalàries a través de la música en directe per a pacients, familiars i professionals. Música en Vena és una entitat sense ànim de lucre que fomenta l’ús de la música amb finalitats terapèutiques. El projecte contempla la realització d’un miniconcert cada mes en un espai assistencial de l’hospital.  Els microconcerts van dirigits principalment a pacients i familiars, encara que també en poden gaudir els professionals del centre. Les actuacions corren a càrrec de músics voluntaris que interpreten diferents gèneres musicals i s’adapten a les necessitats específiques de cada entorn.
Música en vena HUB

L’Hospital Universitari de Bellvitge aposta per una gestió sostenible dels residus, l’estalvi energètic, l’optimització del consum d’aigua i la implantació de bones pràctiques ambientals.

Un Hospital sostenible

El centre impulsa des de fa anys la campanya +Polits +Sans per fer que l’Hospital sigui més sostenibles des del punt de vista ambiental. En aquest marc a l’Hospital Universitari de Bellvitge es porten a terme accions com la col•locació d’airejadors a totes les aixetes; el control horari exhaustiu del funcionament de les instal·lacions; l’adequació dels punts de consigna de temperatura; la reducció del nivell lumínic en zones no assistencials i en funció  de la il·luminació natural; la reducció de l’enllumenat de vigilància; l’adequació dels subministres energètics i d’aigua a la necessitats reals i la substitució de lluminàries convencionals o de baix consum per tecnologia LED.

D’altra banda, el centre ha desplegat el sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) per potenciar el control i monitoratge d’instal·lacions i el foment de l’estalvi energètic. Aquest evolutiu permet  supervisar de manera centralitzada aspectes com la temperatura, els cabals d’aigua o els horaris de l’enllumenat.

Optimització del consum

En l’exercici 2017, el centre ha adoptat un seguit de mesures per a l’estalvi que s’han traduït en una reducció de 164.000 euros en la factura de l’aigua. Les principals actuacions han estat la substitució de les canonades més antigues d’alimentació d’aigua calenta sanitària i calefacció; la reparació dels anells d’aigua freda i calenta; i una nova eina de control de consums en línia. La majoria d’aquestes actuacions sobre les instal·lacions han de tenir continuïtat l’any 2018. Per difondre entre els professionals la necessitat d’un ús racional i sostenible de l’aigua, i en la línia del Pla de responsabilitat social corporativa de l’Institut Català de la Salut, l’Hospital de Bellvitge compta amb un document de bones pràctiques ambientals que inclou consells per aplicar en diferents àmbits del dia a dia per estalviar aigua.

Bones pràctiques ambientals

L’Hospital Universitari de Bellvitge compta amb un manual de bones pràctiques ambientals destinat a promocionar entre els professionals l’estalvi de l’aigua, el correcte manteniment de les instal·lacions, un ús responsable de la climatització, la il·luminació i els aparells informàtics, la reducció del paper i l’aprofitament màxim del material sanitari.

Eficiència energètica HUB

  • L'Hospital Universitari de Bellvitge, amb la col·laboració de societats científiques i associacions de pacients, organitza al llarg de l'any diverses activitats obertes a la ciutadania. L'objectiu és conscienciar a la població i fer educacio sanitària en relació malalties cròniques com la diabetis mellitus tipus 2, la insuficiència cardíaca, el tabaquisme, la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) o la insuficiència renal, entre d’altres. L'oferta inclou taller educatius, jornades de conscienciació social, activitats dirigides i foros de pacients. 
Jornades amb pacients HUB

  • El 2018 l’Hospital Universitari de Bellvitge ha posat en marxa la campanya “2018, any de VALORS” amb la finalitat que els professionals coneguin els valors de l’organització, aprovats en el Pla Estratègic; els identifiquin en la seva activitat diària i els incorporin com a pràctica habitual, alineant-los als seus propis. La campanya  convida a reflexionar cada vegada més sobre un valor en concret.  
Campanya de promoció dels VALORS HUB

  • L'Hospital col•labora amb entitats del territori i promou la participació institucional i dels professionals en iniciatives de cooperació internacional i solidaritat.
Cooperació internacional i solidaritat HUB