Estratègia

 L'Hospital Universitari de Bellvitge disposa d'un Pla Estratègic  per al període 2016-2020 que defineix la missió, visió i valors de la institució, a més de les línies i objectius estratègics. El Pla Estratègic conté 10 línies estratègiques corporatives i 22 objectius estratègics. Consulteu aquí el mapa estratègic.

El desplegament del mapa estratègic identifica un posicionament de l’hospital com a Hospital en xarxa i estableix tres eixos estratègics: Millorar l’experiència de l’usuari, apostar pel desenvolupament professional i per la gestió del talent i liderar el treball en xarxa. Els tres eixos es propulsen a través de dues palanques transversals: impulsar una cultura per donar espai a la innovació i la investigació i difondre els resultats i ser reconeguts.

L'hospital en xarxa
Mans
Image
Quadres
Millorar l’experiència de l’usuari
 • Més accessibilitat. L’Hospital vetlla per la millora contínua de les llistes d’espera quirúrgiques, de proves i de consultes externes, apostant per estratègies innovadores com la telemedicina o la virtualització de les consultes.
 • Humanització. L’Hospital du a terme el projecte HUBmanització per aconseguir una atenció més personalitzada, empàtica, respectuosa, compassiva i solidària. En aquesta línia destaquen iniciatives com Relat-hos,  que convida a escriure els pacients ingressats,  o els microconcerts de Música en Vena per humanitzar les estades hospitalàries a través de la música en directe. L’objectiu és impulsar el canvi cultural de l’organització per millorar les vivències dels pacients. 
 • Participació. L’Hospital promou la participació dels usuaris en diferents àmbits de la gestió i l’atenció. Han participat en el pla estratègic i en focus grups per a la millora de circuits i àrees concretes. També es vol que tinguin un paper protagonista en la gestió per processos, un model que busca millorar l’eficiència i adaptar-se a les necessitats reals.
   
Reunió de gestió per processos
Image
Quadres
Apostar pel desenvolupament professional i per la gestió del talent
 • Participació. L’Hospital ha adoptat la gestió per processos, un model que dona el protagonisme als professionals i posa el pacient al centre. És un model que busca millorar l’eficiència i adaptar-se a les necessitats reals de les persones. Els professionals analitzen, fan propostes de millora, re dissenyen, implanten i avaluen allò que s’ha de canviar, guiats i assessorats per la Direcció de Processos, en base a la metodologia Lean i a la filosofia de la millora contínua.  Hi ha 8 projectes en marxa amb un total de 125 professionals implicats.
 • L’Hospital del coneixement. L’Hospital treballa perquè el coneixement individual que posseeixen els professionals passi a formar part del coneixement col·lectiu de la institució. Per aconseguir-ho organitza jornades obertes a tots els professionals que serveixen per a la creació i transmissió del coneixement. La cultura col•lectiva de la institució es nodreix de la innovació i la recerca que genera.
Quiròfan
Image
Quadres
Liderar el treball en xarxa
 • Atenció integrada coliderada amb l’atenció primària. La visió de xarxa integrada i comunitària guia els projectes territorials d’atenció a la cronicitat, atenció al final de vida, insuficiència cardíaca i al·lèrgia, entre d’altres.
 • Extensió del terciarisme. L’Hospital manté aliances estratègiques amb l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, amb els serveis estesos de Cirurgia Toràcica, Neurocirurgia i Angioradiologia. Així s’aconsegueix que els pacients de Tarragona puguin ser atesos al seu hospital de patologies més complexes, evitant desplaçaments, i s’assegura la uniformitat de criteris dels centres, tant en les actuacions diagnòstiques com terapèutiques.
 • Implicació amb els hospitals del territori a través de serveis compartits i unitats funcionals. 
   
Recerca a Bellvitge
Image
Quadres
Impulsar una cultura per donar espai a la innovació i la investigació
 • La innovació és una palanca transversal que impulsa els tres eixos estratègics (millora de l’experiència de l’usuari, desenvolupament professional i gestió del talent i treball en xarxa) i posiciona l’hospital en l’ecosistema local, nacional i internacional. 
 • La innovació propulsa una nova manera de fer gestió clínica, ja sigui dissenyant aplicacions mòbils per millorar circuits i l’atenció als pacients o presentant projectes per ser finançats amb fons europeus com a compra pública d’innovació.
   
Jornada de rendiment de comptes
Image
Quadres
Difondre els resultats i ser reconeguts
 • L’Hospital vetlla per la difusió dels resultats per transparència i per facilitar l’aprenentatge i la comparació amb els millors.
 • Difondre els resultats forma part del compromís adquirit amb la societat per retornar el coneixement generat i revertir-lo.