Dorca Sargatal, Jordi_neumologia_hub

Dorca Sargatal, Jordi

Cap de Servei

Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Universitat Autònoma de Barcelona. 1978

Especialitat de Pneumologia. Hospital Universitari de Bellvitge. 1985

Doctor en Medicina i Cirurgia Universitat de Barcelona. 1988

Coordinador del Grup de Recerca Pneumològica. IDIBELL

Professor agregat de Malalties de l'Aparell Respiratori. Universitat de Barcelona