Valentina Vélez defensa la seva tesi doctoral sobre l’ús de la medicina genòmica en el diagnòstic d’un grup de malalties neurodegeneratives d’origen genètic