Especialistes de l’HUB participen en els nous criteris per reforçar el control de qualitat en citologia