Cristina Masuet_HUB
Social networks:
linkedin

Masuet Aumatell, Cristina

Cap de Servei

Llicenciada en Medicina i Cirurgia, Universidad de Navarra (1999)

Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública, Hospital Universitari de Bellvitge (2004)

Doctora en Medicina i Cirurgia, Universitat de Barcelona (2013)

Mestratge en Salut Pública, Universitat Pompeu Fabra (2002)

Diplomada en Malalties Infeccioses, London School of Hygiene and Tropical Medicine (2006)

Secretària de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Consum del Tabac

Membre de la International Society of Travel Medicine

Professora Associada de Medicina Preventiva i Salut Pública, Universitat de Barcelona