Missió, visió i valors
Missió
Image
Memoria
Missió
  • Proveir a la població de referència una atenció de salut excel·lent, integrada a l'àmbit social i comunitari, generadora de coneixement i potenciant la docència, la recerca i la innovació.
Visió
Image
Document
Visió
  • Ser reconeguts com l'organització de referència i líder en el sistema públic de salut a través de l'expertesa dels professionals, el treball en xarxa, la innovació, la millora contínua i la participació.
Valors
Image
Arxivador
Valors
  • Compromís
  • Confiança
  • Equitat
  • Professionalitat
  • Proximitat
  • Respecte
  • Responsabilitat
  • Transparència