Servei d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor