Abordatge multidisciplinari a l’atenció de persones amb simptomatologia persistent de COVID-19: Hospital - Atenció Primària - Recursos de la comunitat