Com ingressar

En el nou escenari post-Covid, les persones que hagin de venir a l’Hospital Universitari de Bellvitge per a un ingrés programat no podran fer-ho acompanyades. Només es permetrà l’entrada d’un acompanyant en pacients que tinguin problemes de mobilitat o visió i pacients amb deteriorament cognitiu moderat-sever.

Un cop a planta d’hospitalització, només es permetrà l’entrada d'un acompanyant entre les 13 i les 17 hores, de dilluns a diumenge. L'acompanyant haurà de ser el mateix durant tot el dia. Si surt de l'edifici, no podrà tornar a entrar.

Els pacients ingressats a la UCI o en àrees de semicrítics podran tenir un acompanyant cada dia de 14 a 15 hores i de 20 a 21 hores. Aquests horaris podran gaudir d’una certa flexibilitat dins el marc del programa d’Humanització de les Unitats de Crítics, sempre en funció de l’estat i necessitats dels pacients, les famílies i la dinàmica de treball de les mateixes unitats. En el cas dels pacients Covid-19 ingressats a la UCI podran rebre dues visites setmanals en horaris prèviament concertats amb el personal d’infermeria. 

A l’àrea de Reanimació Postquirúrgica (RPQ) es permetrà l’entrada d’un acompanyant de 19 a 20 hores. En el cas de l’àrea de Reanimació d’Urgències (REA) també es permetrà l’accés d’un acompanyant per pacient de 14 a 15 hores.

En tots els casos, es demanarà als acompanyants que guardin les mesures de prevenció necessàries, com ara l’ús de mascareta i les distàncies segures.

Com s'informaran els familiars i acompanyants?

Consulteu aquí el llistat de coses a portar de casa.

 

hub_hub

Cirurgia Major Ambulatòria

Si t’han de fer una intervenció de cirurgia major ambulatòria, has de dirigir-te a l’entrada principal de   l’Hospital i accedir a la planta 1. Un cop allà, has de travessar un passadís fins arribar al  mòdul B   (color groc) de l’edifici tecnoquirúrgic. Només es permet l'entrada d'un acompanyant en casos de pacients amb problemes de mobilitat, de visió o deterirorament cognitiu moderat-sever. Els familiars seran informats de l'inici, finalització i desenvolupament de la cirurgia  per SMS. No podran acompanyar al pacient durant el postoperatori i seran trucats per recollir al pacient al vestíbul de l'hospital en el moment de l'alta. 

 Què cal portar?

 -DNI

 -Document d'ingrés

 -Targeta sanitària individual

comiteeticaassistencial_hub

Hospitalització 

Has de dirigir-te al Servei d’ Admissions, situat a l'esquerra del vestíbul de l'entrada principal.

Què cal portar?

-DNI

-Document d'ingrés

-Targeta sanitària individual

Finalitzat el tràmit, t’ indicaran la planta, l'habitació i el llit que t’ han estat assignats. Un cop estiguis ubicat, una infermera t’ ensenyarà el funcionament de la unitat. També et serà lliurada la Guia del pacient, on s'explica el funcionament de l'hospital.

Consulta aquí el llistat de coses a portar de casa. Mentre estiguis ingressat, tu mateix o els teus familiars hauran de tenir cura del teus objectes personals com ulleres, lents de contacte, audiòfons, pròtesis dentals o joies.