Tumorectomia de mama: què cal saber

La tumorectomia de mama consisteix a treure el tumor de la mama amb uns marges de seguretat.

Què és la mama?

La mama està formada per teixit conjuntiu, greix i teixit mamari que conté les glàndules que produeixen la llet materna.

Imagen
 Tumorectomia de mama HUB

Després de valorar riscos i beneficis, el cirurgià li explicarà, de forma individualitzada, les diferents opcions de tractament i quina és la que millor s’adequa al seu cas. Per fer-ho, tindrà en compte les característiques de la seva patologia i el seu estat de salut. També tindrà l’oportunitat de resoldre els dubtes que pugui tenir.

És possible que el cirurgià que la visiti a la consulta, el que li faci l’operació o el que la visiti a la planta no sigui el mateix. En qualsevol cas, tots aquests cirurgians són membres del mateix equip i comparteixen la informació del seu cas, tant abans de la intervenció com durant l’ingrés.

Els temes que li explicaran seran els següents:

Què és una tumorectomia de mama?

La tumorectomia de mama consisteix a treure el tumor de la mama amb uns marges de seguretat. Mentre vostè està adormida, farem una anàlisi per comprovar que les vores del tumor queden netes. Aquesta anàlisi no és definitiva i serà necessari esperar el resultat definitiu, que arribarà unes setmanes després de la cirurgia.

Quins tipus de tumorectomies de mama existeixen?

Existeixen diferents tipus de tumorectomia en funció de si el tumor requereix o no marcatge i/o si la intervenció va associada a una cirurgia de l’aixella.

El seu metge i infermera li explicaran en el seu cas quin és el tipus més adequat.

Quins són els tipus d’abordatges quirúrgics?

Es realitza una incisió per accedir a la mama. El cirurgià escollirà el tipus d'incisió més adequat per al seu cas.