Carregant

Show info

Caracteritzada la primera càpsula en soques multiresistents d'Haemophilus parainfluenzae

04 Abril 2019

Investigadors del Servei de Microbiologia de l'Hospital Universitari de Bellvitge han caracteritzat mitjançant Next Generation Sequencing (NGS) el primer operó capsular en soques multirresistents d'Haemophilus parainfluenzae.

En aquest treball, es descriuen quatre soques clíniques resistents a sis famílies diferents d'antimicrobians, inclosos els β-lactàmics, cloramfenicol, macròlids, quinolones, tetraciclina i cotrimoxazol aïllades en pacients atesos a l'Hospital Universitari de Bellvitge.

El Servei de Microbiologia ha perfeccionat els protocols per a la seqüenciació i anàlisi de genomes bacterians, com aplicació directa a l'estudi de microorganismes patògens. Després d'aplicar la tecnologia de NGS i realitzar una anàlisi bioinformàtica dels genomes, s'ha descrit per primera vegada la presència d'un operó capsular (conjunt de gens que codifiquen la càpsula) actiu en H. parainfluenzae. Aquesta càpsula va poder visualitzar-se per microscòpia electrònica. La presència de càpsula en un bacteri és un determinant de patogenicitat important que pot contribuir a una major virulència en aquests aïllats clínics, que en aquest cas sumen la resistència a múltiples antibiòtics.

H. parainfluenzae és un patogen oportunista que causa infeccions respiratòries i recentment s'ha associat amb infeccions de transmissió sexual. L'alta plasticitat del genoma observada en H. parainfluenzae facilita l'intercanvi de material genètic, permetent que aquesta espècie actuï com un reservori de gens de resistència antimicrobiana que podria transferir a altres patògens.

Els resultats d'aquest estudi han estat publicats recentment a la revista Scientific Reports, editada pel Nature Publishing Group.

Aquest estudi forma part d'una de les línies de recerca del Programa Corporatiu de Noves Dianes Terapèutiques del CIBER de Malalties Respiratòries (CIBERES) i ha comptat a més amb el finançament d'un projecte de recerca del Fons d'Investigació Sanitària.

Compartir: